Styrelse

Medlemmar i styrelsen

Ordförande, Martin Bjurenfors, Handelsvägen 92

Kassör, Mikael Jarås, Handelsvägen 138

Ledamot, Gunilla Claesson, Handelsvägen152

Ledamot, Tove Hägg, Handelsvägen 120

Ledamot, Gunilla Karlborg, Handelsvägen 114

Suppleant, Mats Rubarth, Handelsvägen 66

Suppleant, David Gustavsson, Handelsvägen 86

Ansvarsområden

Fastighetsskötsel: Gunilla Claesson i 152 och Gunilla Karlborg i 114

Växtlighet (träd, buskar mm): Nette i 110 eller Gunilla i 152

Nycklar: Gunilla Claesson i 152

Ekonomi: Mikael i 138