Styrelse

Medlemmar i styrelsen

Ordförande, Mats Rubarth, Handelsvägen 66

Kassör, Mikael Jarås, Handelsvägen 138

Sekreterare, Nette Bygren, Handelsvägen 110

Ledamot, Gunilla Claesson, Handelsvägen152

Suppleant, Gunilla Karlborg, Handelsvägen 114

Suppleant, Anette Wikudd, Handelsvägen 154

Ansvarsområden

Fastighetsskötsel: Gunilla i 152

Växtlighet (träd, buskar mm): Nette i 110 eller Gunilla i 152

Nycklar: Gunilla Karlborg i 114

Ekonomi: Mikael i 138