Styrelse

Medlemmar i styrelsen

Ordförande, Mats Rubarth, Handelsvägen 66

Kassör, Mikael Jarås, Handelsvägen 138

Ledamot, Gunilla Claesson, Handelsvägen152

Ledamot, Martin Bjurenfors, Handelsvägen 92

Ledamot, Tove Hägg, Handelsvägen 120

Suppleant, Gunilla Karlborg, Handelsvägen 114

Suppleant, Anette Wikudd, Handelsvägen 154

Ansvarsområden

Fastighetsskötsel: Gunilla Claesson i 152 och Gunilla Karlborg i 114

Växtlighet (träd, buskar mm): Nette i 110 eller Gunilla i 152

Nycklar: Gunilla Claesson i 152

Ekonomi: Mikael i 138