Styrelse

Medlemmar i styrelsen

Ordförande, Kassör,  Mikael Jarås, Handelsvägen 138

Ledamot, Gunilla Claesson, Handelsvägen152

Ledamot, Gunilla Karlborg, Handelsvägen 114

Ledamot, Mikael Friberg, Handelsvägen 74

Ledamot, Louise Josborg, Handelsvägen 112

Suppleant, Daniel Rönnqvist, Handelsvägen 118

Suppleant, Pia Carlström, Handelsvägen 100

Ansvarsområden

Fastighetsskötsel: Gunilla Claesson i 152 och Gunilla Karlborg i 114

Växtlighet (träd, buskar mm): Nette i 110 eller Gunilla i 152

Nycklar: Gunilla Claesson i 152

Ekonomi: Mikael i 138