Historik

Historik

Bostadsrättsföreningen Palsternackan bildades år 2000 och köpte fastigheten  Palsternackan 4 i augusti samma år. 

Kvarteret ligger i Gamla Enskede, på Handelsvägen intill Enskede Idrottsplats. Bostadsområdet planerades 1960 som pensionärshem, invalidbostäder och arbetsvårdslokaler. Det var färdigbyggt 1963. Arkitekturen är tidstypisk med byggnadskroppar av enkla lameller med pulpettak. 

1995 byggdes området om, av dåvarande hyresvärden Stockholmshem, till radhusområde med ekologisk inriktning. White arkitekter ritade ombyggnaden från lägenheter i ett plan, med trapphus och loftgångar, till radhus. 129 smålägenheter blev 51 nya radhus och lägenheter.

Loftgångarna till de övre lägenheterna blev balkonger till radhuslägenheterna i två etager. Ett kallförråd till varje lägenhet byggdes till.  Byggföretaget JM gjorde ombyggnaden. Inflyttning skedde från december 1995 till april 1996. 

Utomhusmiljön planerades av en landskapsarkitekt som komponerat en genomtänkt växlighet som skiftar efter årstiderna. Tydligt är tanken på att växter med mycket bär lockar till sig fåglar, fjärilar och andra insekter.

Bestämmelser

Kvarteret Palsternackan 4 ligger inom Gamla Enskede, vilket innebär att området ingår i ett större område som är klassat som kulturhistoriskt intressant. Alla fasadförändringar är bygglovspliktiga enligt Plan o Bygglagen. Med fasadförändringar menas till exempel att sätta upp tak över uteplats, skärmtak, byta fönster och liknande.